czkomplex.cz

Novinky

Vážení klienti, vážení návštěvníci našich stránek, jsme rádi, že počet Vás, klientů, kteří jste nám dali důvěru, od počátku roku opět významně vzrostl. Děkujeme!

A protože se chceme stát významnou firmou v oboru, investovali jsme do rozšíření služeb našeho webu. Mimo stránky, kde si můžete ověřit povinnosti, které po Vás stát chce a které jsou zakotveny v legislativě ČR, je již v provozu klientská sekce.

Pár informací, co je v klientské sekci:

  • informace o aktualizacích, změnách v dokumentech a stavu zadaných úkolů (včetně informačních e-mailů odesílaných automaticky na Vámi určenou e-mailovou adresu)
  • informace o opakovaných a dlouhodobých úkolech (např. opakované revize, kontroly) s výstupem opět na Vámi zvolenou e-mailovou adresu
  • kompletní dokumentaci BOZP, PO, HACCP a další podle Vašich potřeb, vždy aktualizovaných on-line po vynucení příslušné změny (např. změna ve firmě nebo v legislativě)
  • e-learning pro školení, kde je tato forma vhodná a legislativně možná
Cílem naší snahy je kompletní systém, splňující požadavky ISO i národní legislativy, který můžete kontrolovat, a my se postaráme o jeho bezvadnou funkci. Proto již zahajujeme další etapu rozšíření našeho webu (celkem již třetí) tak, abychom dosáhli Vašeho komfortu, urychlení naší práce a kvality požadované státními orgány, auditory a pojišťovnami.

Děkujeme za důvěru.