czkomplex.cz

POŽÁRNÍ OCHRANA

POŽÁRNÍ OCHRANA
Dokumentace

 • Začlenění do kategorie požárního nebezpečí

 • Organizace zabezpečení PO

 • Provozní řád

 • Přehled umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení

 • Požární poplachová směrnice

 • Požární evakuační plán, včetně plánů únikových cest

 • Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky

 • Tematické plány, osnovy, časový rozvrh školení a odborných příprav

 • Dokumentace o provedených odborných přípravách a školeních

 • Směrnice pro zabezpečení PO při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo práci s jiným zvýšeným nebezpečím požáru

 • Začlenění činnosti do kategorie požárního nebezpečí


Aktualizace dokumentace

Požární kniha

Kniha hlášení požárů

Školení

 • Základní školení zaměstnanců

 • Školení vedoucích zaměstnanců


Školení pro období sníženého provozu

Odborná příprava

 • Preventista

 • Preventivní požární hlídky