czkomplex.cz

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A KOORDINÁTOR BOZP

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A KOORDINÁTOR BOZP
Dokumentace BOZP

 • Cíle firemní politiky v oblasti BOZP

 • Základní legislativní povinnosti vedoucích zaměstnanců

 • Směrnice pro kontrolní činnost

 • Kategorizace prací

 • Identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik

 • Směrnice OOPP, poskytování hygienických prostředků a ochranných nápojů

 • Osnovy školení zaměstnanců

 • Směrnice pro zajištění pracovnělékařské péče

 • Směrnice pro řešení pracovních úrazů

 • Směrnice pro zajištění první pomoci

 • Plány BOZP pro stavby

 • Směrnice pro zaměstnávání mladistvých, žen a těhotných žen

 • Směrnice pro práci s nebezpečnými chemickými látkami

 • Ostatní směrnice dle typu provozu

 • Plány revizí kontrol, školení, údržby a úklidu


Dokumentace o provedených školeních

Místní provozní bezpečnostní předpisy

 • Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz skladového hospodářství

 • Provozní řád skladu

 • Provozní řád kotelny

 • Dopravně provozní řád

 • Ostatní předpisy dle typu provozu


Školení

 • Vstupní školení zaměstnanců

 • Základní školení zaměstnanců

 • Školení vedoucích zaměstnanců

 • Školení řidičů referentů

 • Školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou

 • Školení bezpečného nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

 • Školení speciální (křovinořez, pila,…)


Roční prověrka

Aktualizace dokumentace

Kniha úrazů

Kniha kontrol

Evidenční listy přidělených OOPP, hygienických a čisticích prostředků a ochranných nápojů

Bezpečnostní karty výrobků a zařízení